'ఎర': మెడ్‌కిట్‌లను ఎక్కడ కనుగొనాలి

వేటాడే ప్రపంచం చాలా ప్రమాదకరమైనది కాబట్టి మీరు మీతో పాటు కొన్ని మెడ్‌కిట్‌లను తీసుకెళ్లాలనుకుంటున్నారు. మీరు అన్వేషించినప్పుడు వాటిని ఎక్కడ కనుగొనాలో ఇక్కడ ఉంది.